Levenslijst van waargenomen vogels in Nederland (380 soorten)

De soorten staan in de taxonomievolgorde van waarneming.nl
Soms was er geen foto mogelijk van de soort, maar dan is er wel een geluidsopname.
(als er meerdere vogels op een foto staan, dan is de nieuwe soort onderstreept)

Klik op een foto voor een groter beeld. (klik hier voor een wandeling)