Levenslijst van waargenomen vogels in Nederland -- oostelijke blonde tapuit