2022-03-22 Nieuwe Driemanspolder -- grote ereprijs