2022-03-22 Nieuwe Driemanspolder -- krakeend (1 vrouw en 5 man)