2023-08-11 Groene Jonker -- aalscholver en meerkoet