2010-08-01 Zouweboezem (45 foto's)
17 vogelsoorten gespot waarvan 2 nieuwe soorten: wespendief, sperwer

Klik op een foto voor een groter beeld. (klik hier voor een andere wandeling)   (Google Map van deze reis)