2023-02-05 Zaans Rietveld -- slobeend en krakeend en grauwe gans