2020-03-15 Zaans Rietveld -- smient en kleine mantelmeeuw