2014-02-05 Zaans Rietveld -- wintertaling en slobeend