Levenslijst van waargenomen dagvlinders in Nederland -- aardbeivlinder