Levenslijst van waargenomen libellen in Nederland (67 soorten)

De soorten staan gegroepeerd per familie met als eerste de onderorde juffers en daarna de onderorde echte libellen

Klik op een foto voor een groter beeld. (klik hier voor een wandeling)


 Beekjuffers - Calopterygidae

 Pantserjuffers - Lestidae

 Waterjuffers - Coenagrionidae

 Breedscheenjuffers - Platycnemididae

 Glazenmakers - Aeshnidae

 Rombouten - Gomphidae

 Bronlibellen - Cordulegastridae

 Glanslibellen - Corduliidae

 Korenbouten - Libellulidae