Levenslijst van waargenomen kevers in Nederland -- groot populierenhaantje (larve)