Levenslijst van waargenomen kevers in Nederland -- gewone smalboktor