2012-12-15 Vlietlanden (54 foto's)
26 vogelsoorten gespot

Omdat Jolanda op zaterdag uitgebreid boodschappen gaat doen als voorbereiding op de kerst ben ik blij dat Joost vraagt of ik zin heb om naar vogelplas Starrevaart te gaan.
Hij had gezien dat er veel eenden aanwezig zijn op de plas.

Als we aankomen verdwijnt net de zon en dan blijkt het windje toch gemeen te zijn.
We weten dat er in de kleine plas naast de parkeerplaats een ijsvogel zit, maar die krijgen we helaas niet te zien.

Daarna gaan we naar de vogelhut bij de grote plas. Lekker uit de wind zitten.

Er zitten gigantisch veel smienten voor de hut die zich met hun gefluit duidelijk laten horen.
We zien behalve smienten ook de nodige krakeenden, pijlstaarten, slobeenden, kuifeenden, wilde eenden en een enkele brilduiker, tafeleend, wintertaling en rosse stekelstaart.
Met 10 soorten kun je wel zeggen dat er veel eenden aanwezig zijn op de plas.

Klik op een foto voor een groter beeld. (klik hier voor een andere wandeling)   (Google Map van deze reis)