2024-05-24 Texel -- 12:45 - (weer goed verstopte) kuifkoekoek