2024-05-24 Texel -- 11:25 - de kuifkoekoek wordt (ver weg) gevonden (nog steeds een grijs vlekje)