2012-09-02 Texel (87 foto's)
45 vogelsoorten gespot

Op 31 augustus, 1 en 2 september hebben we via birdingbreaks een vogelweekend Texel gedaan.

Op dag 3 van deze trip vertrekken we om 6:45 (voor het ontbijt) naar het gebied de Tuintjes.
We zijn zo vroeg dat de vuurtoren nog brand en we de zon min of meer zien opkomen.
Dit gebied is befaamd door de vele nieuwe soorten die er ontdekt worden.
Laurens verteld dat dat komt omdat het vlak achter de vuurtoren ligt.
Doortrekkende vogels worden aangetrokken door het licht van de vuurtoren en zien dan vlak daarachter dit gebied liggen en besluiten om daar even op adem te komen.
Helaas voor ons is het er best rustig. Ook de aanwezige bonte vliegenvanger is niet terug te vinden.

Na het ontbijt pakken we de auto in en rijden we naar de Slufter waar we een wandeling maken. Aan de binnenkant van de duinen heen en langs het strand (met de wind mee) terug. Op de plek waar de zee het gebied in stroomt is een adulte dwergstern druk bezig zijn altijd hongerige jong te voeren.
Als er op een gegeven moment drie dwergsternen bij elkaar gaan zitten roept Jos (de gids) 'nu hou ik het niet meer, hier wil ik ook een foto van' waarop hij zijn fototoestel uit de rugzak haalt. Helaas voor hem wachten de vogels daar niet op.
Langs het strand zien we uiteraard de altijd schattige drieteenstrandlopers. Normaal rennen de vogels steeds op en neer met het water mee, maar nu zien we ze zichzelf badderen in het water. Leuk.

De lunch nuttigen we weer uit een zakje bij het gebied de Slufter. Een ander punt dan gisteren. Hier is eerder een draaihals gespot en Laurens en Jos doen een hoop moeite, maar vinden hem niet.

Na de lunch gaan we naar de Mokbaai. Hier is de trip op vrijdag begonnen en we sluiten hem hier ook af. We zien daar in totaal 3 grote zilverreigers, een soort die op Texel redelijk zeldzaam is.
Hun gedrag, foerageren in het zoute slik, roept verbazing op bij zowel Laurens als Jos.

In totaal worden door de groep deze dag 78 soorten waargenomen, waarvan wij er 45 op de foto hebben kunnen zetten.
De totaalscore aan het eind van dit weekend is met 102 soorten, waarvan wij er 80 hebben kunnen fotograferen, best goed te noemen.

We hadden als wens om 1 nieuwe soort per dag te zien en dat is niet helemaal gelukt. Het is in totaal 1 nieuwe soort geworden.
De rode draad in dit weekend is een gebrek aan grote groepen vogels. Beide gidsen hadden het er regelmatig over hoe rustig het was in de gebieden.
Voor ons jammer omdat we speciaal voor de vogeltrek met birdingbreaks naar Texel zijn gegaan.

Klik op een foto voor een groter beeld. (klik hier voor een andere wandeling)   (Google Map van deze reis)