2012-04-13 Texel - De Zandkes (89 foto's)
37 vogelsoorten gespot

Het zwarte zoet van Texel.
Zwart is van toepassing op de nieuwe soorten die we afgelopen week op Texel hebben gespot.
De zwarte zeekoet, de rouwkwikstaart, de brilzee-eend en de zwartkopmeeuw.
Het zwarte bitter van Texel.
Zwart is ook van toepassing op de soort die maar niet wil lukken: de zwarte rotgans.
Vrijdag de 13e is onze laatste dag op Texel en dus ook de laatst kans om die gans hier te spotten.

's morgens gaan we eerst naar een klein gebiedje met de naam De Zandkes.
Een aantal plasjes omgeven door rietkragen
Als we over de dijk komen zien we 2 grauwe ganzen en verder lijkt het gebied leeg.

De eerste teleurstelling wordt teniet gedaan als een mannetje bruine kiekendief vlak boven de rietkraag zijn kunstig vlieggedrag laat zien.
Als hij de rietkraag induikt denken wij dat hij een prooi heeft, maar hij vliegt weg zonder iets.
Hij komt gedurende onze wandeling meerdere keren terug om op dezelfde plek het riet in te duiken.
Jolanda hoort ook geluiden vanaf die plek komen. Het is nog te vroeg voor kuikens, dus dat zal het niet zijn.
Als we later ook een vrouw bruine kiekendief zien gaan we ervan uit dat er zich een nest bevindt.
We zien namelijk meneer en mevrouw geen enkele keer tegelijk.

Naast de kiekendieven blijken er in de plasjes gelukkig toch een flink aantal vogels te zitten, waaronder een zwarte ruiter.
Daar is die kleur weer.

Na De Zandkes rijden we naar een paar plassen verderop. Niet echt een wandelgebied, dus bekijken we de vogels vanuit de auto.
Achter de plassen, in het weiland, bevindt zich een redelijke groep rotganzen.
Ook voor de verrekijker nog best ver weg, maar ook deze rotganzen zijn bereidwillig en verplaatsen zich naar de plas recht voor ons neus.
Helaas blijkt ook hier geen zwarte tussen te zitten.

Het paargedrag van een paartje kokmeeuwen en visdieven maakt dit bezoek toch wel leuk.

Voor we de veerpont naar Den Helder oprijden maken we nog wat zonnige foto's van de nog steeds aanwezige zeer zeldzame zwarte zeekoet.

Klik op een foto voor een groter beeld. (klik hier voor een andere wandeling)   (Google Map van deze reis)