2019-07-06 Sint Pietersberg (118 foto's)
1 vogelsoort gespot
8 libellensoorten gespot
16 dagvlindersoorten gespot waarvan 1 nieuwe soort: dambordje

Druk, druk, druk

Op maandag 1 juli gaat Oscar naar de Sint Pietersberg omdat daar op zondag een aantal dambordjes (een zeer zeldzame vlindersoort) zijn gemeld.
Terwijl hij daar is krijgt hij tot 3 keer toe in de speciale whatsapp groep een melding dat iemand een dambordje in het vizier heeft.
En tot 3 keer toe is Oscar net te laat aanwezig. De laatste van de drie is wel erg pijnlijk omdat hij daarbij de mensen die de melding doen in beeld heeft.
Ze staan op slechts 100m afstand. Als hij bij hun is krijgt hij te horen dat het dambordje net door een grote keizerlibel is gevangen en opgegeten.
Voor de grote keizerlibel is de zeldzaamheid van zijn eten totaal niet van belang.

De rest van de week blijven er meldingen van dambordjes op de Sint Pietersberg via de whatsapp groep binnenkomen.
Daarom gaan we op zaterdag 6 juli weer naar de berg.
Met de ervaring van maandag, zo dichtbij en toch zo ver weg, en alle meldingen van afgelopen week ligt er nu wel wat druk bij ons om een dambordje te scoren.

Als we halverwege de plekken zijn waar de meeste meldingen gedaan worden zien we een citroenvlinder vliegen die maar niet wil gaan zitten en waar we dus geen foto van kunnen maken.
Terwijl we die aan het nakijken zijn vliegt er een vlekkerig witje in beeld: DAMBORDJE.
Gelukkig voor ons gaat deze wel zitten en kunnen we door een gaatje in de bladeren ons eerste dambordje vastleggen.
Voorzichtig lopen we daarna dichterbij en maken daardoor wat betere foto's totdat het dambordje opvliegt en een stukje verderop weer, gelukkig een stuk vrijer, gaat zitten.
Gedurende een kwartier zijn we op deze manier erg druk met achter het dambordje aanlopen en foto's maken.

Daarna zet Oscar de waarneming op de speciale whatsapp groep en binnen 5 minuten komen er al 4 vlinderaars aanlopen aan wie we het dambordje kunnen aanwijzen.
In de 10 minuten daarna wordt het zelfs druk met vlinderaars als er zeker nog 20 mensen aankomen.

Het zelf vinden van zo een zeer zeldzame soort is al erg leuk, maar het effect dat er zoveel mensen een plezier mee gedaan wordt is helemaal kikken.
En zo slecht als het maandag ging met 3 gemiste dambordjes, zo goed gaat het vandaag want in totaal zien we vandaag zelfs 3 dambordjes.

Klik op een foto voor een groter beeld. (klik hier voor een andere wandeling)   (Google Map van de wandeling; Google Map van de autorit)


1-7-2019

6-7-2019