2010-05-23 Reeuwijkse hout (39 foto's)
21 vogelsoorten gespot waarvan 7 nieuwe soorten: kolgans, spotvogel, kleine mantelmeeuw, zwarte stern, bosrietzanger, kleine karekiet, krooneend

Klik op een foto voor een groter beeld. (klik hier voor een andere wandeling)   (Google Map van deze reis)