2019-05-04 Marker Wadden (133 foto's)
30 vogelsoorten gespot

Bronpopulatie

Op zaterdag 4 mei gaan wij naar een, voor ons en Nederland, nieuw gebied. De Marker Wadden.
Het project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten. In 2016 is samen met Rijkswaterstaat gestart met de eerste fase: de aanleg van vijf eilanden.
Daarvoor is 30 miljoen m3 zand, klei, veen en slib uit het Markermeer opgezogen. Het Markermeer wordt hierdoor schoner en er wordt een stuk nieuw land aangelegd.
Samen met het onderwaterlandschap zal het 1000 hectare groot worden.
De ambitie van Natuurmonumenten is van de Marker Wadden een grote archipel te maken van in totaal 10.000 hectare. Het is daarmee een van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa.

Sinds het droogvallen van Marker Wadden zijn de nieuwe eilanden in het Markermeer razendsnel ontdekt door plevieren, kluten en visdieven.
Hier vinden ze rust, ruimte en voedsel om er te broeden en hun jongen groot te brengen.
Voor de kluut en de visdief groeide Marker Wadden zelfs uit tot (inter)nationaal belangrijke broedplaats.
Dat zegt iets over de ontwikkeling van de natuur op Marker Wadden.
Zo is de visdief een goede graadmeter voor de visstand van de omringende wateren en de kluut voor de aanwezigheid van ongewervelde waterdiertjes die op de slikken en in ondieptes leven.

Ecoloog Jan van der Winden onderzocht beide vogelsoorten in het kader van het KIMA-monitoringprogramma (Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden) en komt onder meer tot onderstaande conclusies:
In 2018 broedden er half mei 210 paar kluten, circa 4 % van de totale Nederlandse populatie. De aantallen liepen in de zomer op tot 1.200 exemplaren.
Kluten zochten voedsel in delen met ondiep water.
De kluten brachten gemiddeld 1,7-2 jongen per paar groot. Dat is zeer veel. Daarmee was Marker Wadden in 2018 een bronpopulatie voor kluten in Nederland.
In 2018 broedden er 1.700 paar visdieven. Dat is 11% van de Nederlandse populatie.
Visdieven brachten gemiddeld 1,9 jongen per paar groot. Dat is zeer veel. Daarmee was de Marker Wadden in 2018 een bronpopulatie voor visdieven in Nederland.

In 2018 is het grootste eiland voor het publiek opengesteld, maar toen kon je er alleen nog maar naar toe als je een eigen boot had.
Vanaf 20 april 2019 is Natuurmonumenten begonnen met een veerdienst naar de Marker Wadden.
Wij maken daar snel gebruik van, want de veerboot van 4 mei, waar wij 2 plaatsen op boeken, is pas de 3e keer dat er gevaren wordt.

Als kledingadvies wordt voldoende beschermende kleding en stevige wandelschoenen geadviseerd. Het weer kan snel omslaan en het kan hard waaien op het eiland.
Wij zijn volledig in winterstand kwa kleding en dat blijkt een goede keuze want het is inderdaad best fris en er waait een stevige wind (windkracht 7).
Tevens krijgen we 2 keer een hagelbui over ons heen die we met de mutsen over ons hoofd en de camera uit de wind goed overleven.

Om 11 uur vertrekt de veerboot vanaf Lelystad haven en om 12 uur komen we aan op de Marker Wadden.
Dan hebben we tot 15:30 om het eiland rond te wandelen. 3,5 uur blijkt net aan genoeg te zijn om de 7 km in een rustig tempo af te leggen.
We zijn om 15:15 weer terug en hoeven dus niet een week te wachten tot de volgende veerdienst pas weer vaart.
Uiteraard zien we tijdens de wandeling heel veel kluten en visdieven en gelukkig ook nog wat andere soorten.

Klik op een foto voor een groter beeld. (klik hier voor een andere wandeling)   (Google Map van de wandeling; Google Map van de autorit)


Lelystad Haven

Marker Wadden

Lelystad Haven