2010-05-05 Groene Jonker (60 foto's)
26 vogelsoorten gespot waarvan 7 nieuwe soorten: kluut, rietzanger, oeverloper, groenpootruiter, steltkluut, geoorde fuut, bontbekplevier

Klik op een foto voor een groter beeld. (klik hier voor een andere wandeling)   (Google Map van deze reis)