2017-06-17 Dwingelderveld en Fochteloerveen (138 foto's)
26 vogelsoorten gespot
3 libellensoorten gespot
7 dagvlindersoorten gespot waarvan 1 nieuwe soorten: veenbesblauwtje
10 nachtvlindersoorten gespot waarvan 3 nieuwe soorten: rode dennenlotboorder, roodbandbeer, erwtenbladroller

Onder toezicht

Op zaterdag 17 juni gaan we naar het Dwingelderveld en Fochteloerveen om te proberen de 3 (zeer zeldzame) veenvlinders aan onze lijst toe te voegen.
Omdat het kwetsbare soorten zijn, worden waarnemingen meteen vervaagd op waarneming.nl, dus enig creatief speurwerk is nodig om uit te zoeken waar ze zitten.

Jolanda denkt uitgedokterd te hebben waar we naar toe moeten, en daarom beginnen we op zaterdagochtend in een voor ons onbekend deel van het Dwingerdelveld.
In dat eerste gebied hopen we de veenbesparelmoervlinder en het veenbesblauwtje te vinden.
Als we na een paar km wandelen in de buurt van de locatie komen waarvan wij denken dat het de goede is, zien we een auto van staatsbosbeheer staan.
Zodra we bij de auto zijn stapt de staatsbosbeheerder uit en vraagt of wij voor het veenbesblauwtje komen.

Uiteraard bevestigen we dat en we vertellen dat we ook hopen de veenbesparelmoervlinder te zien.
Zijn antwoord is voor de helft fijn en voor de helft teleurstellend.
Het teleurstellende deel is dat hij zegt dat de veenbesparelmoervlinder al een paar jaar niet meer op die lokatie gevonden wordt. Daarvoor moeten we dus meer speurwerk gaan doen.
Het fijne deel is dat hij zegt dat in dat vennetje daar flink wat veenbesblauwtjes rondvliegen en dat we tot aan de rand, waar die andere 2 mensen ook staan, mogen lopen. Maar beslist geen stap in het veen.
Wij vragen of hij daar vandaag (het is zaterdag) speciaal is om toezicht te houden op de veenbesblauwtjes en hij antwoord met 'ja, en de andere dagen van de week ook'.
Dat is namelijk nodig omdat waarschijnlijk de hele Nederlandse populatie veenbesblauwtjes daar rondvliegt. Hij is dus meer een veenbeheerder.

Als we aansluiten bij de andere 2 vlinderaars wijzen zij ons waar de blauwtjes ronddwarrelen. En dat is best wel op een afstandje, dus een foto maken wordt een hele uitdaging.
Totdat een paartje besluit om op niet al te grote afstand aan de volgende generatie te gaan werken en mooi in beeld aan een grashalm gaat hangen.
Gedurende een half uur kunnen we mooie plaatjes maken van deze parende superzeldzaamheid en zien we ook nog een stuk of 4 andere exemplaren langsvliegen.
Daarna gaan we door naar de volgende bestemming: het Fochteloerveen voor het veenhooibeestje.

We gaan elk jaar naar het Fochteloerveen om langs het zogeheten fietspad te lopen, maar nu is onze bestemming een gebied een stukje verderop bij het informatiecentrum.
Bij de rondwandeling daar, zien we een hoop vlinders vliegen maar dat zijn geen hooibeestjes.
Later zien we op waarneming.nl dat in de tijd dat wij in het Fochteloerveen rondliepen er meldingen gedaan zijn van het veenhooibeestje.
Omdat wij verder niemand gezien hebben trekken we de conclusie dat we dus in het verkeerde deel van het gebied zijn geweest en ook daar nog wat speurwerk moeten doen.

Ondanks dat we maar 1 van de 3 wensvlinders scoren gaan we tevreden naar huis, want we hebben met het veenbesblauwtje een van de meest zeldzame vlinders gescoord.
Gezien de kleine populatie is er een grote kans dat de soort over een paar jaar uitgestorven is.

Klik op een foto voor een groter beeld. (klik hier voor een andere wandeling)   (Google Map van de autorit)


Dwingelderveld

Fochteloerveen